Hockey Hall of Fame

Du har antageligvis hørt om Hollywood Walk of Fame? Stedet i Hollywood hvor utvalgte kjendiser får en egen stjerne med navnet sitt på? Dette har blitt en attraksjon som mange kommer langveis fra for å se. Hadde det ikke vært kult med en Hockey Walk of Fame?

Hockey Walk of Fame finnes faktisk! Det går naturligvis ikke under det navnet, men konseptet er det samme. Svenska Ishockeyforbundet har nemlig skapt et Hockey Hall of Fame i Sverige.

I denne artikkelen skal vi bli litt bedre kjent med Hockey Hall of Fame. Hva er egentlig Hockey Hall of Fame, hva er hensikten med det og hva skal til for å bli inkludert i Hockey Hall of Fame?

Hva er Hockey Hall of Fame?

Hva er Hockey Hall of Fame? Som nevnt innledningsvis har denne oppfinnelsen mange likhetstrekk med Hollywood Walk of Fame.

Men det er en viktig forskjell, og det er at Hollywood Walk of Fame er et fysisk sted som man kan reise til for å se stjernene som utgjør Hollywood Walk of Fame. Det er ikke helt slik det fungerer med Hockey Hall of Fame.

Hockey Hall of Fame er en samling av svenske ishockeyspillere.

Det er imidlertid ikke sikkert at du har hørt det bli kalt Hockey Hall of Fame før. Det er i så fall fordi det er mulig å forkorte også Hockey Hall of Fame. Hockey Hall of Fame kan forkortes til HHoF.

Hvem står bak Hockey Hall of Fame?

Som nevnt innledningsvis var det Svenska Ishockeyforbundet som bestemte seg for å skape Hockey Hall of Fame.

Denne samlingen er altså i regi av det samme ishockeyforbundet (Svenska Ishockeyforbundet) som regulerer alle de svenske ishockeylagene.

Med det sagt så er Hockey Hall of Fame et selvstendig konsept. Det har altså ikke noe å gjøre med Hockey Hall of Fame som drives av det internasjonale ishockeyforbundet. Med det sagt, så er det likhetstrekk mellom disse to samlingenes foreskrifter og struktur.

Hensikten med Hockey Hall of Fame

Hva var egentlig Svenska Ishockeyforbundets hensikt med å skape Hockey Hall of Fame? Igjen kan det trekkes paralleller til Hollywood Walk of Fame hvor hensikten er å hedre kjendisene som har vært så heldig å få en egen stjerne der.

På samme måte er hensikten med Hockey Hall of Fame i Sverige å hedre de svenske ishockeyspillerne som har vært betydningsfulle for svensk ishockey. Hockey Hall of Fame er et forsøk på å samle og bevare svensk ishockeyhistorie på ett og samme sted.

Hockey Hall of Fame valgkomité

Lurer du på hvordan noen får en plass i svenske Hockey Hall of Fame? Det er hovedsakelig to måter at en svensk ishockeyspiller kan få plass i Hockey Hall of Fame på:

 • Spilleren kan bli valgt inn av Hockey Hall of Fame sin valgkomité.
 • Spilleren kan bli valgt inn som følge av at folket har stemt vedkommende frem som sin favoritt.

Hockey Hall of Fame valgkomiteen tar ikke bare utgangspunkt i ishockeyspillerne når de velger ut kandidater til Hockey Hall of Fame. De tar også utgangspunkt i sportens ledere og dommere som eventuelt har utmerket seg på en positiv måte.

Er du nysgjerrig på hvem det er som sitter i Hockey Hall of Fame valgkomiteen? Her er en liten oversikt over de som sitter i valgkomiteen akkurat nå:

 • Peter Forsberg (leder)
 • Hans Anderson (medlem)
 • Malin Frasson (medlem)
 • Lars Granqvist (medlem)
 • Jan Bengtsson (medlem)
 • Lars G Karlsson (medlem)
 • Stefan Ladhe (sekretær)

Hovedoppgaven til valgkomiteen er å nominere minst tre kandidater til Hockey Hall of Fame i løpet av ett år. Deretter tar de en avgjørelse med utgangspunkt i kandidatenes dyktighet og kompetanse.

Her kan du se eksempelvis hvordan Hockey Hall of Fame ser ut i Toronto, Canada.

Forutsetninger for å bli inkludert i Hockey Hall of Fame

Spillere fra hele Sverige kan nomineres til Hockey Hall of Fame. I enhver utvelgelse så deler man nominasjonene opp i fire forskjellige kategorier – spillere, ledere, dommere og linjemenn.

Forutsetningene for å bli nominert og inkludert varierer fra kategori til kategori. Nedenfor vil vi ta en titt på forutsetningene i disse kategoriene.

Spillere

Dersom en spiller skal kunne bli nominert til Hockey Hall of Fame, så må følgende forutsetninger være oppfylte:

 • Spilleren må være dyktig.
 • Spillerens sportsånd må være god. Det må også spillerens karakter.
 • Spilleren må ha gode lederegenskaper, og være en god rollemodell.
 • Spilleren må ha hatt betydning for utviklingen av svensk ishockey, for eksempel i form av stor internasjonal erfaring.

I tillegg til at disse forutsetningene må være til stede, så foreligger det et krav om at spillerne som nomineres må ha vært aktiv de siste tre sesongene for å kunne nomineres til Hockey Hall of Fame.

Ledere

Dersom en svensk trener skal nomineres til Hockey Hall of Fame, så må følgende forutsetninger være til stede:

 • Vedkommende må utvise dyktighet i forbindelse med trening av laget.
 • Vedkommende må ha god sportsånd og karakter.
 • Vedkommende ma ha vært betydningsfull i forbindelse med utviklingen av klubben, organisasjonen og svensk ishockey generelt.
 • Vedkommende må være aktiv som leder på nominasjonstidspunktet.

Det er også svært fordelaktig om den aktuelle treneren har internasjonal erfaring, men det er ikke et krav.

Dommere og linjedommer

Under en ishockeykamp er det er det to typer dommere – hoveddommer og linjedommer – og begge disse rollene kan nomineres til Hockey Hall of Fame.

Men i likhet med spillerne og lederne, er dommerne nødt til å oppfylle en rekke forutsetninger for å kunne nomineres. Her er en liten oversikt over forutsetningene det er snakk om:

 • Dommeren eller linjedommeren må fremstå som en dyktig funksjonær.
 • Dommeren eller linjedommerens karakterer må være sterke karakterer, og ha god sportsånd.
 • Dommeren eller linjedommeren må fremstå som et godt forbilde for andre dommere.
 • Dommeren eller linjedommeren må ha hatt god innflytelse på utviklingen av ishockey.
 • Det er også en forutsetning at dommeren eller linjedommeren har internasjonal erfaring.

I tillegg til forutsetningene som vi har skissert i oversikten over, er det et krav om at dommeren eller linjedommeren er nødt til å ha vært aktiv som funksjoner i de siste tre sesongene for å kunne nomineres til Hockey Hall of Fame.