Hockey Hall of Fame

Du har säkert hört talas om Hollywood Walk of Fame? Platsen i Hollywood där utvalda kändisar får sin egen stjärna med sitt namn på? Detta har blivit en attraktion som många kommer från när och fjärran för att se. Skulle det inte vara coolt att ha en Hockey Walk of Fame?

Hockey Walk of Fame finns faktiskt! Självklart går den inte under det namnet, men konceptet är detsamma. Svenska Ishockeyförbundet har skapat en Hockey Hall of Fame i Sverige.

I den här artikeln kommer vi att lära känna Hockey Hall of Fame lite bättre. Vad exakt är Hockey Hall of Fame, vad är dess syfte och vad krävs för att bli invald i Hockey Hall of Fame?

Vad är Hockey Hall of Fame?

Vad är Hockey Hall of Fame? Som nämnts i inledningen har denna uppfinning många likheter med Hollywood Walk of Fame.

Men det finns en viktig skillnad, och det är att Hollywood Walk of Fame är en fysisk plats som man kan resa till för att se stjärnorna som utgör Hollywood Walk of Fame. Det är inte precis så det fungerar med Hockey Hall of Fame.

Hockey Hall of Fame är en samling svenska ishockeyspelare.

Men du kanske inte har hört det kallat Hockey Hall of Fame tidigare. I så fall beror det på att det går att korta ner Hockey Hall of Fame också. Hockey Hall of Fame kan förkortas till HHoF.

Vem ligger bakom Hockey Hall of Fame?

Som nämndes i inledningen var det Svenska Ishockeyförbundet som beslutade att skapa Hockey Hall of Fame.

Denna insamling är alltså under överinseende av samma ishockeyförbund (Svenska Ishockeyforbundet) som reglerar alla svenska ishockeylag.

Med det sagt är Hockey Hall of Fame ett oberoende koncept. Så det har ingenting att göra med Hockey Hall of Fame som drivs av Internationella ishockeyförbundet. Med det sagt finns det likheter mellan regelverket och strukturen för dessa två samlingar.

Syftet med Hockey Hall of Fame

Vad var egentligen Svenska Ishockeyförbundets avsikt att skapa Hockey Hall of Fame? Återigen kan paralleller dras till Hollywood Walk of Fame där avsikten är att hedra de kändisar som haft sån tur att få en egen stjärna där.

På samma sätt är syftet med Hockey Hall of Fame i Sverige att hedra de svenska ishockeyspelare som varit viktiga för svensk ishockey . Hockey Hall of Fame är ett försök att samla och bevara svensk ishockeyhistoria på ett ställe.

Nomineringskommittén för Hockey Hall of Fame

Undrar du hur någon får en plats i Swedish Hockey Hall of Fame? Det finns huvudsakligen två sätt som en svensk ishockeyspelare kan bli invald i Hockey Hall of Fame:

 • Spelaren kan väljas ut av Hockey Hall of Fames nomineringskommitté.
 • Spelaren kan väljas som ett resultat av att personerna röstar på dem som sin favorit.

Uttagningskommittén för Hockey Hall of Fame är inte bara baserad på ishockeyspelarna när de väljer ut kandidater till Hockey Hall of Fame. De utgår också från sportens ledare och domare som kan ha utmärkt sig på ett positivt sätt.

Är du nyfiken på vem som sitter i Hockey Hall of Fames nomineringskommitté? Här är en liten översikt över de som sitter i valberedningen just nu:

 • Peter Forsberg (ledare)
 • Hans Andersson (medlem)
 • Malin Frasson (medlem)
 • Lars Granqvist (medlem)
 • Jan Bengtsson (medlem)
 • Lars G Karlsson (ledamot)
 • Stefan Ladhe (sekreterare)

Valberedningens huvuduppgift är att inom ett år nominera minst tre kandidater till Hockey Hall of Fame. Sedan fattar de ett beslut utifrån kandidaternas kompetens och kompetens.

Här kan du till exempel se hur Hockey Hall of Fame ser ut i Toronto, Kanada.

Förutsättningar för att bli invald i Hockey Hall of Fame

Spelare från hela Sverige kan nomineras till Hockey Hall of Fame. I varje urval är nomineringarna indelade i fyra olika kategorier – spelare, chefer, domare och linjemän.

Förutsättningarna för att bli nominerad och inkluderad varierar från kategori till kategori. Nedan kommer vi att ta en titt på antagandena i dessa kategorier.

Spelare

Om en spelare ska nomineras till Hockey Hall of Fame måste följande villkor vara uppfyllda:

 • Spelaren måste vara skicklig.
 • Spelarens sportsmannaanda måste vara bra. Det måste också karaktären hos spelaren.
 • Spelaren ska ha goda ledaregenskaper, och vara en god förebild.
 • Spelaren ska ha varit viktig för utvecklingen av svensk ishockey, till exempel i form av stor internationell erfarenhet.

Utöver att dessa villkor ska föreligga finns det ett krav på att de spelare som är nominerade ska ha varit aktiva de senaste tre säsongerna för att bli nominerade till Hockey Hall of Fame.

Ledare

Om en svensk tränare ska nomineras till Hockey Hall of Fame måste följande förutsättningar finnas:

 • Personen i fråga ska visa skicklighet i samband med att träna laget.
 • Personen i fråga ska ha god sportslighet och karaktär.
 • Personen i fråga ska ha haft betydelse i samband med utvecklingen av klubben, organisationen och svensk ishockey i övrigt.
 • Personen i fråga ska vara aktiv som ledare vid nomineringstillfället.

Det är också mycket fördelaktigt om tränaren i fråga har internationell erfarenhet, men det är inget krav.

Domare och linjedomare

Under en ishockeymatch finns det två typer av domare – huvuddomaren och linjedomaren – och båda dessa roller kan nomineras till Hockey Hall of Fame.

Men liksom spelarna och ledarna måste domarna uppfylla ett antal villkor för att bli nominerade. Här är en liten översikt över de aktuella förutsättningarna:

 • Domaren eller linjedomaren ska framstå som en skicklig funktionär.
 • Domarens eller linjedomarens betyg ska vara starka betyg, och ha god sportslighet.
 • Domaren eller linjedomaren ska vara en bra förebild för andra domare.
 • Domaren eller linjedomaren ska ha haft ett gott inflytande på ishockeyns utveckling.
 • Det är också en förutsättning att domaren eller linjedomaren har internationell erfarenhet.

Utöver de förutsättningar som vi skisserat i översikten ovan finns ett krav på att domaren eller linjedomaren ska ha varit aktiv som funktionär de senaste tre säsongerna för att bli nominerad till Hockey Hall of Fame.